Czy potrafię jeszcze zatęsknić za Jezusem? Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – komentarz księdza Bartosza Mrozka scj. do niedzielnej Ewangelii

(Mt 28, 16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: “Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Written By
More from D.K.
Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *