Kontemplacja Jezusowego Oblicza – Rekolekcje z pisaniem ikony