(NIE)DZIELNE KOMENTARZE

Gdzie jesteś? [Rdz 3, 9-15]

by

(Rdz 3, 9-15) Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: “Gdzie jesteś?” On odpowiedział: “Usłyszałem Twój głos w…