Komunikacja W Rodzinie – Wychowanie Dzieci 1B

Rekolekcje „Wychowanie Dzieci – Komunikacja 1B”, to bezpośrednia kontynuacja rekolekcji „1A”, które zamykają pierwszy poziom serii rekolekcji dotyczących wychowania dzieci i komunikacji w rodzinie.

W rekolekcjach tych mogą brać udział tylko te osoby, które przynajmniej raz wzięły udział w pierwszej części czyli w „1A”. Dlatego nie zamieszczamy tutaj terminu tych rekolekcji, a uczestników zapraszamy już indywidualnie drogą elektroniczną powiadamiając o dacie rekolekcji.

Rekolekcje 1B są tak zorganizowane by rodzice mogli uczestniczyć w warsztatach bez dzieci, dlatego każdy warsztat jest przeprowadzany dwa razy ze względu na małe dzieci, które jeszcze nie bawią się w grupie. Wtedy mogą pozostać pod opieką jednego rodzica nie uczestniczącego w warsztatach, podczas, gdy drugi jest obecny na zajęciach. Potem odbywa się ten sam warsztat, a w nim uczestniczy drugi małżonek, który wcześniej opiekował się dziećmi, które są za małe, by bawić się wspólnie w grupie pod opieką diakonii. Dla starszych dzieci jest przewidziana opieka ale dotyczy to tylko takich dzieci, które już bawią się w grupie. Niestety nie mamy możliwości zapewnienia maluchom opieki. Jest jeszcze inna możliwość, byście wy przyjechali z kimś do opieki tylko dla Waszych dzieci, może to być babcia, lub inna osoba. Wtedy opłata za taką osobę jest tak jak za osobę dorosłą pomniejszona o 10 %.

Warsztaty na tych rekolekcjach polegają na pracy w grupie, a nie pomiędzy małżonkami dlatego oboje małżonkowie nie muszą być obecni jednocześnie na warsztacie. Wiedza tam zdobyta powinna być potem przedyskutowana przez małżonków i przede wszystkim stosowana w małżeństwie i rodzinie. Dlatego nie ma potrzeby bycia razem jako małżonkowie na zajęciach, gdyż praca na warsztacie nie polega na interakcji wewnątrz małżeństwa, a na linii grupa – prowadzący. Dzieci mają opiekę, a rodzice nic nie tracą, bo każdy przeżywa to samo. Jest też lepsza atmosfera do pracy na warsztacie, bo już obecność nawet jednego dziecka nieraz bardzo utrudnia lub uniemożliwia uczestnikom dobre przeżycie zajęć, a prowadzącym prowadzenie warsztatów.

Uczestnikom serii „1B” gratulujemy wytrwałości i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych rekolekcjach oznaczonych już numerami 2 i 3.


Dotychczasowe rekolekcje

Komunikacja w rodzinie – wychowanie dzieci 1B

Komunikacja w rodzinie – wychowanie dzieci 1B

Piętnaście rodzin wraz ze swoimi pociechami brało udział w kolejnej już edycji rekolekcji o wychowaniu i komunikacji. Cieszę się one niezwykłą popularnością dlatego i…