Gdzie jest nasza miłość? Czy na niej zawieszone jest prawo i prorocy? Komentarz ks. Gabriela Pisarka do dzisiejszej Ewangelii

 

(Mt 22, 34-40)
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: “Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”.

Written By
More from D.K.
Do czego dzisiaj Bóg mnie wzywa? – ks. Gabriel o niedzielnej Ewangelii (27.09)
(Mt 21, 28-32) Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: “Co myślicie?...
Read More
Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *