Czy mnie kochasz? Rekolekcje kapłańskie SCJ

Czy mnie kochasz?

Obok Eucharystii i modlitwy (wspólnej i indywidualnej), słowo Boże stanowi dla nas codzienny pokarm, dzięki któremu nasze posługiwanie staje się owocne. To słowo objawia nam Boga i to kim my jesteśmy. Ono rzuca również światło na nasze życie, jego historię i sens.

Rekolekcje dla kapłanów ze Zgromadzenia Księży Sercanów, poprowadzone przez ks. Eugeniusza Zarzecznego, marianina, były inspirowane przypowieściami Jezusa, które możemy znaleźć w ewangeliach. Kilka z nich było osnową rozważań rekolekcyjnych.

Obraz Boga, Jego miłosierdzie i hojność, a także prawda o nas samych: te wątki pojawiały się najczęściej w rozważaniach konferencyjnych. Ostatnia konferencja zakończyła się pytaniem, które Jezus zadał Piotrowi, a które Chrystus stawia także wszystkim swoim kapłanom: „Czy mnie kochasz?”.

 

Napisany przez

Ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał. (1P 1, 15)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.