Rekolekcje dla kapłanów diecezjalnych

Szczególny czas dla każdego księdza to rekolekcje kapłańskie. Ten czas który jest poświęcony na modlitwę, ale także, na regenerację duchową i wypoczynek. Obowiązkiem kapłanów jest uczestniczyć w rekolekcjach co roku.
Pan Jezus wzywa każdego kapłana do: świętości życia, do nawrócenia oraz wskazuje jak wielka walka toczy się z siłami ciemności o każdą kapłańską duszę.

Tegoroczne rekolekcje wygłosi ks. Gabriel Pisarek SCJ, przełożony Domu Zakonnego Księży Sercanów w Kluczborku i odpowiedzialny za Dom Rekolekcyjny – Przystań dla Rodzin.

 

Najbliższy termin: 22-25 listopada 2021 r. r.

 

Kapłan sługa Słowa Bożego. Tegoroczne rekolekcje będą poświęcone przede wszystkim relacji kapłana do Słowa Bożego. Spotkanie kapłana  ze Słowem Bożym, które dokonuje się za pośrednictwem Maryi – Matki Słowa wcielonego.

Dotychczasowe rekolekcje