Rekolekcje dla kapłanów diecezjalnych

Szczególny czas dla każdego księdza to rekolekcje kapłańskie. Ten czas który jest poświęcony na modlitwę, ale także, na regenerację duchową i wypoczynek. Obowiązkiem kapłanów jest uczestniczyć w rekolekcjach co roku.
Pan Jezus wzywa każdego kapłana do: świętości życia, do nawrócenia oraz wskazuje jak wielka walka toczy się z siłami ciemności o każdą kapłańską duszę.

Tegoroczne rekolekcje wygłosi ks. Gabriel Pisarek SCJ, przełożony Domu Zakonnego Księży Sercanów w Kluczborku i odpowiedzialny za Dom Rekolekcyjny – Przystań dla Rodzin.

 

Najbliższy termin: 25-28 listopada 2024 r.

Dotychczasowe rekolekcje