Kursy Przedmałżeńskie

Dotychczasowe wydarzenia

Do czego przygotowuje nas Jezus? [Mk 9,2-10]

(Mk 9,2-10) Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego…