Kontemplacja Jezusowego Oblicza - Rekolekcje z pisaniem ikony

 

Termin: 10.06 – 16.06. 2019

Opis rekolekcji

Na rekolekcje zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną rozpocząć przygodę z pisaniem ikony, niezależnie od uzdolnień artystycznych, gdyż do napisania ikony nie są konieczne zdolności malarskie ani doświadczenie w tym względzie. Ponieważ rekolekcje są skierowane do osób początkujących, ikona, która powstanie będzie przedstawiała
Chrystusa – Pantokratora.
W trakcie rekolekcji będzie panowała atmosfera wyciszenia i modlitwy. Codziennie będzie sprawowana Eucharystia i adoracja Najśw. Sakramentu. W czasie rekolekcji będzie zapewniona opieka doświadczonego ikonopisarza oraz kapłana. Przewidziane są również tematyczne konferencje. Poświęcenie ikony nastąpi w niedzielę w dniu zakończenia rekolekcji na Mszy św.

Koszt: 970 zł.

Zaliczkę w wysokości 300 zł. proszę wpłacić do końca kwietnia na konto domu
rekolekcyjnego „Przystań dla rodzin” w Kluczborku w tytule podając nazwisko
uczestnika i dopisek; Rekolekcje z pisaniem ikony oraz datę rekolekcji.
Numer konta: 61 2030 0045 1110 0000 0279 9300

Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek (10.06) kolacją o godz. 18 00, a kończą w niedzielę (16.06) obiadem o godz. 13 00.

Podczas trwania rekolekcji uczestnicy mieszkają w domu rekolekcyjnym w Kluczborku Informacji udziela: ks. Bartosz Mrozek SCJ, e-mail: bartoszm_scj@o2.pl

Dotychczasowe rekolekcje